Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt Tampereella ja koko Pirkanmaan alueella

Yhteydenotto

Rimbo Asbest Oy hoitaa asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt Tampereella ja koko Pirkanmaan alueella sekä sopimuksesta myös muualla Suomessa. Asbestipurkujen lisäksi puramme muun muassa home- ja kosteusvaurioiset rakenteet sekä erilaiset raskasmetallirakenteet vahvaa ammattitaitoamme hyödyntäen. Käänny siis puoleemme, kun etsit tekijää toteuttamaan asbestin tai muun haitta-aineen kartoitus- ja purkutyöt kohteessasi.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus eli AHA-kartoitus on lakisääteinen toimenpide

Ennen vuotta 1994 rakennetuissa rakennuksissa asbestia sisältävien materiaalien käyttö on ollut hyvin yleistä. Terveydelle erittäin haitallista asbestia on käytetty muun muassa laattojen sauma- ja kiinnityslaasteissa, liimoissa, tapettiliistereissä, putkistoeristeissä, lattiapinnoitteissa ja maaleissa. Hyvänkuntoiset asbestimateriaalit eivät aiheuta terveysriskiä, mutta materiaalin rikkoutuessa asbesti saattaa levittää ilmaan asbestipölynä. Siksi ryhdyttäessä remonttiin on erittäin tärkeää tehdä kattava asbestikartoitus. Rimbo Asbest toteuttaa asbestikartoituksen kohteessasi yli kymmenen vuoden kokemuksella.

Tilaa kartoitus

Turvallinen asbestipurku kysyy ammattitaitoa

Kartoituksen lisäksi hoidamme asbestin purkutyöt turvallisesti ja asianmukaisesti. Purkutyöt ovat asiantuntijuutta vaativa urakka, jossa on äärimmäisen tärkeää varmistua siitä, että vaarallista asbestipölyä ei pääse leviämään rakennuksen muihin osiin. Yrityksellämme on asbestitöihin vaadittavat luvat, alan asianmukainen koulutus ja korkealaatuinen kalusto, jotka yhdessä ammattitaitomme kanssa varmistavat purkutöiden mutkattoman sujumisen.


Tarjoamme asbestityöt pääasiassa rakennusliikkeille, mutta tarpeen ja sopimuksen mukaan myös yksityisille kotitalouksille. Purkutöiden jälkeen huolehdimme myös purku- ja ongelmajätteiden asianmukaisesta kuljetuksesta pois sekä niiden lajittelusta ja hävittämisestä. Noudatamme aina kaikkia viranomaisten asettamia määräyksiä.

Muut purkupalvelumme

Muut haitta-ainekartoitukset ja -purut

Asbestin lisäksi rakennuttajan tulee selvittää myös muut terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet purettavista rakenteista sekä jätteiden soveltuvuus kaatopaikalle. Tällaisia selvitettäviä aineita ovat muun muassa PCB, PAH ja raskasmetallit. Rimbo Asbest palvelee haitta-ainekartoitusten lisäksi rakennus- ja purkujätteiden kaatopaikkakelpoisuuteen ja kiviainesten hyödyntämiseen liittyvässä näytteidenotossa. 

 

Kartoitusten lisäksi tarjoamme palvelut myös haitta-aineista kärsivien kohteiden, kuten home- ja kosteusvauriokohteiden, sekä erilaisten raskasmetallirakenteiden purkuun.

 

Ota meihin yhteyttä ja kerro, kuinka voimme palvella. Olemme haitta-ainepurkujen ammattilaisia satojen kohteiden kokemuksella – voit luottaa osaamiseemme. Palvelemme asiakkaitamme laadulla ja luotettavasti ja varmistamme yhteistyön mutkattoman sujumisen.

Katso referenssimme

Asbesti- ja homevauriotyöt valtuutetulta ammattilaiselta