Asbesti- ja homevauriotyöt

Rimbo Asbest Oy tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat asbesti- ja muut purkutyöt Tampereella. Tarjontaamme kuuluu mm. asbestikartoitus- ja -purkutyöt sekä home- ja kosteusvaurioiden purkutyöt. Teemme asbestitöitä pääasiassa rakennusliikkeille, mutta tarvittaessa suoritamme asbestipurkutyöt ja -kartoitukset myös yksityistalouksille. Purkutöiden jälkeen hoidamme myös purku- ja ongelmajätteiden, kuten asbestijätteen, asianmukaiset kuljetukset sekä hävittämisen. Noudatamme viranomaisten asettamia asetuksia ja määräyksiä.

PURKUTYÖT

  • Asbestin purku
  • Asbestikartoitus
  • Home- ja kosteusvaurion purku
  • Metallirakenteiden purku ja romutus
  • Ongelmajätteen kuljetus ja hävittäminen

Olemme valmiita joustamaan tai neuvottelemaan urakoista myös Pirkanmaan ulkopuolelle!

Asbesti, asbestikartoitus ja asbestipurkutyö

Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistä hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä.

Asbestin käyttö lopetettiin rakennusmateriaaleissa 1988. Nykyään asbestin käyttö on kiellettyä ja sen käsittely rajoittuu lähinnä korjausrakentamiseen ja kiinteistöalan töihin. Asbestia voi olla ennen vuotta 1988 rakennetuissa kiinteistöissä esim. ilmanvaihtolaitteistoissa, putkien eristysmateriaalina, julkisivuissa, lattioissa, katoissa ja sisäverhouslevyissä. Asbestia on käytetty runsaasti myös rakenteiden palosuojauksissa ja äänieristyksissä.

Ennen rakennuksen purkamisen aloittamista rakennuttajan on varmistuttava siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia. Kohteesta on laadittava asbestikartoitus, jossa selvitetään kohteessa mahdollisesti olevan asbestin sijainti, laatu, määrä ja pölyävyys käsiteltäessä tai purettaessa. Kartoituksen laatii yleensä asiantuntija ja sen perusteella laaditaan suunnitelmat asbestin poistamiseksi tai vaarattomaksi tekemiseksi. Jos asbestikartoitusta ei tehdä, on rakennuttajan huolehdittava, että purkutyö tehdään asbestipurkutyönä valtuutetun asbestiurakoitsijan toimesta.

Asbestipurkutyöhön tarvitaan työsuojeluviranomaisen lupa eli valtuutus. Asbestipurkutyötä saa tehdä ainoastaan työnantaja, jonka työsuojeluviranomainen on valtuuttanut tekemään asbestipurkutyötä. Valtuutus edellyttää, että hakija on pätevä tekemään asbestipurkutyötä, hänellä on asianmukaiset laitteet ja varusteet sekä työntekijät ovat saaneet koulutuksen asbestipurkutyöhön.

Lähde: Työsuojeluhallinto